Inleiding

De kwaliteitsvisitaties van de Hartfunctieafdelingen werden voorheen uitgevoerd door visiteurs van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) onder auspiciën van de Commissie Kwaliteit. In 2004 heeft de Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV) de vraag gekregen van de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL) en de NVVC om aan te sluiten bij de kwaliteitsvisitatie van de NVVC. Hierop is in 2005 de Visitatiecommissie van de NHV opgericht.

Vanaf december 2007 vinden deze gezamenlijke kwaliteitsvisitaties van de Hartfunctie afdeling plaats, op jaarbasis worden er tussen de 10 tot 15 kwaliteitsvisitaties verricht door de NHV en de NVVC.

Visitatie

Visitatie is een onderzoek waarbij leden van de beroepsgroep in georganiseerd verband de kwaliteit van de omstandigheden waaronder en de manier waarop de zorg op een Hartfunctieafdeling wordt verleend, beoordelen.

Verloop visitatie

Het gevisiteerde ziekenhuis wordt vooraf aan de visitatie gevraagd om de ziekenhuisgegevens in te vullen op het visitatieformulier van de NHV, vervolgens wordt er een dagprogramma van de NHV vastgesteld. Tijdens het dagprogramma van de kwaliteitsvisitatie vinden er diverse gesprekken plaats met o.a. leidinggevende en hartfunctielaboranten. Tevens vindt er een rondgang plaats bij de diverse hartfunctieonderzoeken zoals ECG, ergometrie, holter, echocardiografie, hartkatheterisatie en cardio-implantaten.

De criteria die men gebruikt zijn de opleidingseisen hartfunctielaborant, richtlijnen volgens de Standard Operation Procedure (SOP) van de NVVC. Tevens zal op verzoek van de SBHFL de eisen van de door de SBHFL verleende opleidingsaccreditatie van de Hartfunctieafdeling worden getoetst.

De visitatie wordt afgesloten met een visitatieverslag van de NHV welke als addendum wordt toegevoegd aan het visitatieverslag van de commissie kwaliteit van de NVVC.

De leidinggevende van de Hartfunctieafdeling ontvangt ook het visitatieverslag van de NHV samen met de verklaring visitatie NHV wat betreft de accreditatie door de SBHFL.

De SBHFL neemt deze verklaring mee in de beoordeling van de opleidingsaccreditatie van de Hartfunctieafdeling van het ziekenhuis.

Samenstelling Visitatiecommissie

Theo Voskuil, voorzitter

Jolanda van Dijk-Marinussen, penningmeester

Willem Wullink,coördinator visitaties

Barbara Nèmeth, lid

Jos Peeters, lid

Danny Verbunt, lid

U kunt direct contact opnemen met de visitatiecommissie door een mail te sturen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

17 88dffe2157 Verbunt en GeursFoto: Danny Verbunt en Tineke Geurs