Het “35-jarig bestaan van de NHV”, hebben we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Op zaterdag 16 maart 2019, is het Jubileumcongres gevierd in dierenpark Amersfoort.
We kijken terug op een zeer geslaagd feestelijk, later ook zonnig en leerzaam congres.

Dit congres heeft plaatsgevonden op: Donderdag 08 februari 2018

The 5th ‘Utrecht Sessions’ for Congenital Heart Disease
Transposition of the great arteries
February 8th – 10th, 2018
Wilhelmina Children’s Hospital
www.utrechtsessions.nl

Hierbij een terugblik van het NHV congres “ (in) actief Hart” zaterdag 17 maart 2018, congrescentrum de Reehorst te Ede.

Zowel bestuur als congrescommissie kijken terug op een bijzonder goed bezocht congres, mede door de zeer interessante en leerzame presentaties van de sprekers maakte het tot een buitengewoon bijzonder programma.